Ev Aletlerinde Yapılan Enerji Tasarrufu

Photo of author

By İhsan

Birçoğumuz evimizde elektrikli aletler kullanıyoruz ve yaşam standartlarımız bunları kullanmadan bizi alıkoyamıyor. Ancak bu elektrikli ev aletlerini kullanmak sizin yaşam standardı konforunuzu da etkilememesi gerekiyor. Bu anlamda özellikle verimli bir aydınlatma sisteminin mutlaka tercih edilmesi gerekiyor. Üstelik doğru seçilecek elektrikli ev aletleri ile birlikte faturalarınızda da azalmalar olabileceğini göreceksiniz. Verimli ev aletlerinin fiyatları benzerleriyle farklı olabilir ancak bu alınacak verimin daha yüksek olması ve tüketilen elektriğinde daha az olmasını sağlamaktadır.

Elektrik konusunda yapılan bir analize göre 1999 verilerine göre Türkiye’de elektriğin % 47 oranında bina ve hizmet sektöründe tüketilmiş olduğunu görebiliyoruz.

Enerji türlerine ve burada fiyatlandırmalara bakacak olursak elektrik enerjinin maliyetinin bir hayli yüksek olduğunu görebiliyoruz bunun içinde elektrik tüketimi noktasına önem verilmesi gerekli. Buradan yola çıkacak olursak enerji maliyetleri ve de enerjiye olan talebin artmasından dolayı enerji tasarrufu yapmakta zorunlu bir hal almıştır.

Enerji ihtiyacının % 62’sini ithal etmek durumunda olan ve bunun içinde fosil yakıt kullanarak elektrik enerjisine dönüşüm sağlayan santrallerin toplam veriminin % 30 oranında olduğu Türkiye’ de enerjinin mutlaka verimli kullanılması gerekiyor.

Enerji konusunda çevresel olaylara duyarlıyız ancak artan enerji kullanımıyla orantılı bir artışın olması söz konusu dolayısıyla çevresel zararların aza indirgenmesi konusunda neler yapılabileceğini de bilmiyoruz. Bu noktada elektriği daha verimli kullanabilirsek çevresel sorunlar konusunda da çözüme önemli bir katkı sunabiliyoruz.

Ev Aletlerinde Yapılan Enerji Tasarrufu Diğer Haberler

Standartlar

Standartlar, kalite ve güven konusunda garanti ifade eder. Bir ürün seçilirken geniş bir zaman harcanabilir ancak bu dönemde de hatasız seçim yapmak mümkün olabilecektir. Ancak karşılaştırmalı seçimlerle daha kısa bir zaman içerisinde başarı elde edilebilecektir.

Gelecek için konuşacak olursak tüm elektrikli ev aletlerinin de tüketimlerini göstermek durumunda olacaklarını söyleyebiliriz. AB ülkelerine bakarsak bu buzdolabı ve derin dondurucular için uygulanmaya başlanmıştır.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.