Site icon Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliği

Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliği Enerji Tasarrufu

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu.

Enerji tasarrufu, (Enerji verimliliği) kullanılıp tüketilen enerji miktarının, üretimdeki ve kullanımdaki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesine denir. Daha geniş bir biçimde enerji tasarrufu; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli olan yenilenebilir enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi üretkenliği artırıcı yapı sistemlerinin bütünüdür.

Türkiye için büyümek ve güçlü bir ekonomiye sahip olmak, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları’nı daha rahat ve huzurlu ortama kavuşturmak gibi bir çok sosyal avantaj için büyük bir öneme sahiptir. Büyümek için sanayileşmeye ihtiyaç vardır, sanayileşme için ucuz, temiz ve kesintisiz enerjiye, enerji için ise finansa ihtiyaç vardır, teknoloji ve insan kaynağına olan ihtiyaçlarımız da bulunmaktadır.

Evde kullanılan araç ve gereçlerde ayrıca kullanılan bir çok faliyet ve faaliyetlerde de büyük ölçüde enerji tüketen araçlar kullanılmaktadır. Isınma, temizlik, dinlenme, kişisel bakım, aydınlatma eğlence ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla aileler enerji kaynaklarını zorunlu olarak dikkatli bir şekilde kullanmaktadır.

Günümüzde ise enerji kaynaklarının giderek azalması ve fiyatlarının yükselmesi, evle ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde ve kullanılan araç ve gereçlerin kullanılmasında aileleri ekonomik yönden olumsuz olarak etkilerken, toplumsal kaynakların sürdürülebilirliğini ve yenilenebilirliğini de sınırlandırmaktadır. Bu nedenle ailelerin bu araç ve gereçleri satın alırken ve kullanırken bazı tasarruf noktalarına dikkat etmeleri özellikle gerekmektedir. Enerji tasarrufu sağlamak bir zorunluluk haline gelmektedir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekmektedir.

Exit mobile version