Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Hidroelektrik

Hidroelektrik enerjisi bilindiği üzere akan suyun gücüne dayalı olarak üretilmiş olan bir enerji çeşididir. Bu...
Bu makalede sizlere hidroelektrik enerjisinin avantajlarından bahsetmek istiyorum ancak öncelikli olarak hidroelektrik enerjisi nedir? Buna...
Günümüzde artık alternatif enerji kapsamında kullanılacak pek çok enerji çeşidini görebiliyoruz. Hidrojen enerjisi de bunlardan...
Kadıncık 1 Hidroelektrik Santrali – HES Mersin’de yer alan Kadıncık 1 Hidroelektrik Santrali – HES;...
Ceyhan Nehri üzerinde bulunan Enerjisa Elektrik firmasına ait olan Türkiye’ nin ortalama büyüklükte enerji santrallerinden...
Adana ilinde Kozan ve Aladağ ilçesinde yer alan Zamantı Irmağında bulunan Göktaş Barajı ve Hidroelektrik Santrali 153,40...
    Seyhan Barajı, eski Adana’nın 15 km yukarısında 850.000 dönüm araziyi ve Adana’yı Seyhan...
    Adıgüzel Barajı, Denizli’de, Büyük Menderes Nehri üstünde , sulama, enerji ve taşkın denetimi...
Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Samsun ili Ayvacık kazasında , Yeşilırmak üstünde , elektrik...
Suat Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santrali, Samsun’da, Yeşilırmak üstünde , sulama ve elektrik enerjisi...
Demirköprü Barajı, Manisa’da, Gediz Nehri üstünde , sulama, taşkın denetimi ve enerji imalatı amacıyla 1954...
Mersin’de bulunan Kadıncık 1 Hidroelektrik Santrali – HES; 70 MW kurulu gücü ile ortalama 72.307...
Türkiye’nin enerji imalatını artırmak için çalışmalarına başlanan Doğankent Barajı ve Hidroelektirik Santrali projesi ülkemizin hidroelektrik potansiyelinin...
Kesikköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Ankara’nın Bala kazasında , Kızılırmak üstünde , sulama ve enerji...
Kürtün Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Gümüşhane’de, Harşit Çayı üstünde, enerji üretmek için 1999-2002 seneleri aralarında...
    Tokat’ta bulunan Köklüce Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES); 90 MW kurulu gücü ile...
Kralkızı Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Diyarbakır ili sınırları içinde Diyarbakır’a 81 km, Dicle ilçesine 6...
Dicle Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Diyarbakır şehiri hudutları içerisinde Diyarbakır’a 50 km uzaklıkta , Maden...
Kılıçkaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Kelkit Nehri üstünde enerji üretmek amacıyla 1980-1990 seneleri aralarında yapılmış...
Menzelet Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santrali, Kahramanmaraş‘da, Ceyhan Nehri üstünde , sulama ve enerji üretmek...
Hirfanlı Barajı, Kırşehir (il)’inde, Kırşehir ile Şereflikoçhisar aralarında, Kızılırmak üstünde 1953-1959 seneleri aralarında yapılmış olan...

12