Enerji Kaynakları Nelerdir?

Enerji Kaynakları ve Açıklamaları
Enerji Kaynakları nelerdir?

Enerji Kaynakları:

a) Yenilenmeyen Enerji Kaynakları

Taşkömürü : Kalorisi yüksek meydana gelen bir yakıttır. Demir-çelik sanayisinin temel enerji kaynağıdır. Bununla birlikte ısınmada ve termik cereyan enerjisi elde etmede kullanılır.

Linyit: Taşkömürüne kıyasla kalorisi daha düşüktür. Konutların ısıtılmasında ve termik santrallerde cereyan enerjisi ele geçirmek için kullanılır.

Petrol : Günümüzün en mühim enerji kaynağıdır. Motorlu araçlarda yakıt olarak kullanıldığı benzeri cereyan imalatında , asfalt ve motor yağı imalatında da kullanılır.

Doğalgaz : Konutların ısıtılmasında ve cereyan enerjisi imalatında kullanılır. Petrol benzeri günümüzün mühim enerji kaynaklarından biridir.

Nükleer enerji : Toryum, uranyum benzeri radyoaktif maddelerden elde edilen enerjidir. Cereyan enerjisi elde etmede, uzay teknolojisinde ve büyük tonajlı gemilerde çekirdek enerjisi olarak kullanılır. Türkiye’de nükleer santral yoktur. Sinop’ta oluşturulması planlanmaktadır.

b) Yenilenen Enerji Kaynakları

Hidroeletrik : Baraj sularının hidroelektrik santrallerini çalıştırmasıyla elde edilen enerjidir. Türkiye’nin hidroelektrik enerji potansiyeli çok yüksektir ve onlarca baraj yapılmıştır.

Jeotermal enerji : Yeraltından çıkan sıcak su ve buhardan elde edilen enerjidir. Fay hatlarının olduğu yerlerde yeryüzüne çıkar. Türkiye’de pekçok yörede bulunur. Konutların ısıtılmasında, termal turizmde ve cereyan imalatında kullanılır.

Güneş enerjisi : Karadeniz kıyıları ve yüksek yerler hariç Türkiye’de yazlar sıcak ve kurak geçtiğinden güneş enerjisi potansiyeli yüksektir. Bu enerji şu an için doğal ısıtma sistemlerinde kullanılmaktadır.

Rüzgâr enerjisi : Rüzgârın esme hızından elde edilen enerjidir. Daha çok cereyan imalatında kullanılır. Türkiye’de bu enerji henüz olması gerektiği kadar değerlendirilmemektedir.

Dalga ve gelgit enerjisi: Teknolojisi henüz yeteri kadar düzeyde olmasa da Amerika Birleşik Devletleri , Çin, Fransa, Kanada benzeri ülkelerde dalga ve gelgitten sınırlı olarak cereyan üretilmektedir.

Biyoenerji : Odun, bitki , hayvan, orman endüstri¬si ile tarım endüstrisi atıkları ve çöplerden elde edilen enerjidir.

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]Bu bilgilendirme sizi yeterince tatmin etmediyse ve daha fazla bilgilenmek istiyorsanız “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?” isimli yazımızı okuyabilirsiniz.[/box]