Home » Diğer Haberler » Boşluk Enerjisi Nedir?

Boşluk Enerjisi Nedir?

Boşluk Enerjisi Nedir? : Boşluk diye bildiğimiz alan aslında boş değildir. Bu nedenle de boşluk kelimesi bir paradoks değildir. Boşluğun en derinine bile baktığımızda sürgit bir şeyler mutlaka vardır. En iyi boşluk içinde bile varlıklar saklıdır. Örneğin boşluk dediğimizde aklımıza gelen uzay bölgesi düşünelim işte boş sanmış olduğumuz uzay bile boşluk değildir. Burası mutlaka bir etkinlik alanıdır. Boşluk olabilmesi için titreşim ve dalga olması gerekir. İşte bu boşluğun dalgalanmış olması enerji demektir.

Enerji konusunda iki büyük fizikçi bir hesaplama yapmışlar ve elektrik ampulünün içerisinde bulunan elektriği incelemişler. Amaç buradaki boşluk enerjisinin çok küçük bir bölümünü dahi çıkarabilmek ve kullanabilmektir. Bu konuda ABD’li bilim insanu Ftoberi Faward deneylerini de sürdürmüştür.

Günümüzde ise farklı bir görüş açısı bulunuyor. Fizikçiler yerinde kuramsal nedenlerle evrenin henüz başlangıç aşamasında boşluk enerjisinin oynamış olabileceği role başvurmuşlardır. Buda kuantum kuramına geri dönmek anlamına gelmiştir.

Kuantum kuramına bakarsak elektronlar, dalga parçacık niteliği göstermiş olan farklı nesnelerdir. Aynı zamanda da hem dalga hem de parçacıktırlar. Kuantum kuramında klasik fizikten temelde ayrılan farklı yapılar vardır. Ancak kuantum kuramında boşluğa da farklı bir yapı tanınması gerekir.

Bundan yıllar öncesine gidersek mesela ilkçağlara o dönemde boşluk ve onun varlığı üzerinde iki farklı görüş açısı vardır. Bunlardan birincisi nesneleri oluşturan atomlar boşluğa dayanıyordu aristo’ ya göre ise güç, fizik ve metafizik kavramına göre boşluk yoktu.

Aristo’nun bu son anlayışı yaklaşık olarak 18. Yüzyıla kadar dürecekti ve 1644 yılından başlayarak düşünceler değişmeye başladı. Nedeni ise Galile’nin öğrencisi olan Toriçelli termometreyi buldu ve ünlü deneyini gerçekleştirdi.

Deney ise şu şekildeydi. Bir ucu kapalı olan cam bir borunun içerisini civa ile doldurdu ve onu ters çevirdi ve civa ile dolu olan bir kabın içerisine batırdı. Görülen borudaki civanın alçalmış olduğu idi. Civa aşağıya doğru inince borunun içerisinde yukarıya doğru hava toplandı ve içinde madde olmayan bir boşluk meydana geldi. Ve şu soru akıllara geldi.  Şu soruyu soruyordu: ‘‘Borunun yukarısındaki görünüşte boş olan uzayda, burayı dolduran fakat duyu organları ile algılanıp görülemeyeni bir madde bulunamaz mı?” soruyu soran ise Blaise Pascal oldu.

KUANTUM EVRENİNE GÖRE BOŞLUK NEDİR?

Kuantum evrenine göre boşluk doludur. Belki ilk baktığınızda temel bir nedenden dolayı paradoks gibi görünse de fizik ve astrofizik gibi boşluğunda varlığını kabul etmiştir. Evrene baktığımız zaman büyük bir boşluğu görebiliyoruz ve içinde bulunan maddeler ise bir istisna olarak değerlendirilebilir. Yıldızların arasına baktığımızda boşluk görüyoruz. Bu boşluk bize içine sığılması güç gibi görünür. Atomsal evrene baktığımız da çekirdek ile elektronlar arasında bulunan uzay çok büyüktür.  Madde ise boşluktan oluşur ve onu oluşturmuş olan Ran kütleleri çok küçük uzak bölgelerinde yoğundur.işte bu düşünce bize şunu söyler yer tarafın boş olması ve maddenin de evrende dağınık bir şekilde bulunması boşluğun aslında dolu olduğunun da bir kanıtıdır. Ünlü fizikçi John Whe bir yazısında şu ifadelerden söz etmiştir.  “Hiçbir düşünce bana şundan daha temel görünmüyor; Boşluk, boş değildir. En şiddetli fizik olayları men oluştuğu yerdir.”

Kuantum kuramına göre sıcaklıkta dahi boşluk elektromıknatısa! alanlardan oluşmuştur.

Boşlukta, mutlak sıfır ile ilgili olarak, fizikçilerin sıfır nokta enerjisi dedikleri bir kavram vardır. Mutlak sıfır sıcaklıkta, boşluk hiç durmadan dalgalanır, kımıldayan bir dalga yüzeyi gibi kaynaşır. Bu dalgacıklar, hiç durmadan parçacıklar yaratan dalgalanmaların bir görüntüsüdür. Bu parçacıklar ise birbirlerini çok çabuk olarak yok ederler.

İlgi Çekici!

Doğalgazdan Nasıl Tasarruf Edilir?

Günümüzde özellikle büyükşehirlerde ısınma alanında kullanılan yakıt türü doğalgazdır. Kullanımının kolay olması ve kömüre göre …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla