Home » Rüzgar Enerjisi » Rüzgar Enerjisinin Çevresel Etkileri

Rüzgar Enerjisinin Çevresel Etkileri

Yenilenebilir enerji kaynaklarından söz ettiğimiz de burada dikkatleri çeken en önemli enerji kaynaklarından birisini de rüzgâr enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Rüzgar enerjisi sonsuz bir kaynaktır dolayısıyla buradan üretilen elektrik enerjisi sayesinde ciddi bir başarı da sağlanmıştır. Yatay eksenli olan rüzgâr türbinleri bu noktada önemlidir. bu çalışmada ise rüzgar türbinlerinin neden olduğu bir takım çevresel etkilerde vardır. Örneğin gürültü, hava kirliliği, arazi kullanımı, habitap, eltro-manyetik etki, görüntü ve estetik etkiler gibi pek çok çevresel etkileri saymak mümkündür.

Rüzgâr enerjisi;

Rüzgâr enerjisi için konuşulacak olan şeyin kararlı ve güvenilir bir enerji kaynağıdır. Rüzgârdan elde edilmekte olan enerjinin de rüzgarın hızına ve çapına bunun yan ısıra esme süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Rüzgâr enerjisi günümüzde elektrik elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle de yatak eksenli rüzgâr türbinleri de en çok tercih edilendir. Bu türbinlerin kanatlarında oluşan manyetik elektrik ise çevreye mekanik bir enerji göndermektedir. Dolayısıyla bu sistemler kurulurken geniş büyük araziler üzerine kurulmaktadırlar.

Yatay eksenli rüzgâr türbinleri; Temel olarak kanatlar, kule,  gövde, düşük hızlı  eğim   ve kanat döndürme  mekanizmaları, dişli kutusu, yüksek hızlı, jeneratör ve kontrol ünitesi gibi elemanlardan oluşmaktadır [

Rüzgar türbinleri, çevreye herhangi bir emisyon yaymayan ve sera etkisine sebep olmayan enerji üretim kaynaklarıdır. Bu sebeple, dünyada rüzgâr enerjisinin kullanımı her yıl giderek artmaktadır. Dünya rüzgâr türbini kurulu gücü Ekim 2016 itibariyle 456 GW olup yıllık ortalama büyüme oranı yaklaşık %15 seviyelerindedir. Rüzgâr türbinlerinin çevreci santraller olması, çevreye hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı anlamına gelmemektedir.

Rüzgâr türbinlerinde oluşabilecek en önemli çevresel sorun gürültü olarak değerlendirilmektedir.  Bu sebeple, rüzgâr enerjisi santralleri yerleşim yerinin olmadığı ya da yükselti farklılıklarından dolayı gürültünün çok az hissedildiği yerlere inşa edilmektedir.

Ayrıca, rüzgâr türbinlerindeki teknolojik gelişmeyle beraber gürültü seviyeleri de giderek düşmektedir. Rüzgâr, her zaman yeterli hızda esmemektedir. Bu durumda da rüzgardan elektrik enerjisi üretimi ya ke-sikli olmakta ya da hiç gerçekleşmemektedir.

Yüksek hızla dönen rüzgâr türbini kanatları, kuş ölümlerine neden olabilmektedir. Ancak yürütülen çalışmalar-da, bu kuş ölümlerinin ciddi boyutlar-da olmadığı ortaya konulmuştur

İlgi Çekici!

Taşınabilir Rüzgar Türbini

Amerika’da hizmet veren ünlü enerji firmalarından olan Uprise Energy taşınabilir rüzgar türbini sisteminin üretimini gerçekleştirdi. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla