Daha Temiz Buhar Enerjisi Mümkün mü?

Photo of author

By İhsan

Ülkemizde gelişmişlik yükseldikçe ve ekonomik değer artmaya başladıkça enerji ihtiyacının da yükseldiğini görüyoruz. Bu anlamda yeni enerji yatırımlarının mutlaka yapılması gerekiyor. bu durum yalnızca yerli enerji kaynaklarını kullanarak da sağlanamıyor.

Evet, belki de ülkemizin coğrafi yapısı sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanımına olanak sağlayabilir ancak bu noktada yenilenebilir enerji ihtiyacının da artırılması noktasında fosil yakıtlara ihtiyaç aynı oranda artıyor. Örneğin rüzgar enerjisi için konuşacak olursak rüzgarın esmediğinde de sanayi üretiminin devam etmesi gerekli. Bunun içinde fosil yakıtlara ihtiyaç duyuluyor.

Günümüzde kullanılmış olduğumuz enerji kaynakları ve teknoloji bu ihtiyaçların karşılanabilmesi açısından petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarının ithal edilmesini zorunlu kılıyor. Bu anlamda Türkiye kendisinin enerji kaynaklarının daha bağımsız bir halde olması ve enerji verimliliğinin daha etkin bir şekilde kullanılması noktasında araştırmaya önem veriliyor.

Daha Temiz Buhar Enerjisi Mümkün mü? Diğer Haberler

Ülke olarak artık gelişmişliğimizin daha fazla artırılabilmesi ve maliyetlerin daha da aşağılara düşürülmesi için enerji kaynaklarının çeşitliliğine ihtiyacımız var. İşte bu noktada buhar enerjisi bizim için alternatif bir öneme sahip. Yani Türkiye kendi kömürünü en doğru şekilde kullanmak durumunda bu dışa bağımlılığı azaltabileceği gibi aynı zamanda yeni teknolojilerinde kullanılmasıyla emisyon salımı sağlanıp kömürün olumsuz etkilerinden kurtulma hedefleniyor olmalı.

Uluslararası enerji ajansı yakın bir zaman içerisinde kömürün dünyadaki Pazar konumumun sürdürülebileceğini öngörüyor bu anlamda kömürün daha temiz bir enerji kaynağı haline dönüştürülmesi noktasında çalışmaları sürdürmek durumundayız. Örneğin Türkiye elektrik üretiminin yaklaşık olarak % 30’unu kömürle gerçekleştiriyor dolayısıyla yeni kurulacak olan enerji santrallerinin de veriminin artırılması Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlılığını düşürecektir.

 

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.