Home » Tag Archives: yenilenebilir enerji

Tag Archives: yenilenebilir enerji

Hidrojen Enerjisinin Çevresel Etkileri

Hidrojen kullanımı çok temiz bir yakıttır. Hidrojenin yanması veya yakıt hücresinde tüketilmesi sonucu son ürün olarak sadece su üretilir. Yanma yüksek sıcaklıkta olursa havadaki azot ve oksijenden NOx oluşabilir. Ancak bu sorun diğer yakıtlarla aynıdır ve kontrol edilebilir. Diğer yakıtların aksine hidrojen elementlerden üretilen kirletici içermez. Bu nedenle de SO2, CO, CO2, uçucu organik kimyasallar oluşmaz. Tabloda farklı enerji sistemlerinden …

Devamını Oku!

Jeotermal Enerjisinin Çevresel Etkileri

Belirli jeotermal alanlarda atılan jeotermal atık sulardaki kirleticilerin konsantrasyonları İstenmeyen ses olarak tariflenen gürültü, inceleme sondajlarında, inşa ve üretim fazlarında meydana gelir. Çoğu jeotermal alanlar gürültü oranı az ve ekstra gürültünün ilgi çektiği ırak alanlardadır. Gürültü Fiziksel kirlilik Bu etkiler ile bitkiler ve yaban yaşam ziyan görebilir, yüzey morfolojisi değişebilir. Zemin oturması çökme Her türlü yeraltı rezervuarından büyük miktarda çekilen …

Devamını Oku!

Biyokütle Enerjisinin Dezavantajları

Biyokütle içerisinde bulunan materyallerin işlenebilmesi neticesinde ısı elde etmek için kullanılabilir. Bu nedenle de doğal bir yakıt türü olarak bilinmektedir. Biyoküte enerjisi ya da diğer bir ismiyle biyoenerji organik bir yakıt türü olarak elde edilmektedir. Enerjinin verimli kullanılmasının yanı sıra verimliliğin sağlanabilmesi de önemlidir. İnsanoğlı Biyoenerji artırıcı olan tarım faaliyetleri içerisinde de kullanmaya başlanmıştır. Bu nedenle de petrole ve sınırlı …

Devamını Oku!

Jeotermal Enerjinin Dezavantajları

Jeotermal enerjinin ne olduğu konusunda daha önceki makalemizde size bahsetmiştik. Ancak kısaca bir toparlama yapmak gerekirse. Yer altınının alt katmanında bulunan sıcak suyun kullanılması neticesinde elde edilen bir enerji türüdür. Jeotermal enerji her anlamda kullanılabilmektedir. Örneğin ısınmada kullanılabilir ya da elektrik üretimi için tercih edilebilir. Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımız da avantajlarının düşünüldüğünden de fazla olduğu görülüyor. Ancak bu avantajları …

Devamını Oku!

Dalga Enerjisinin Avantajları

Dalga enerjisi rüzgarların deniz ve okyanus yüzeylerindeki hareketleri sonrasında oluşan gel git hareketlerinden elde edilmiş olan bir enerji türüdür. Dalgalar rüzgarın sınır tabakasından sürtünmeleri sonucunda ortaya çıkar. Bu durumda deniz yüzeyinde dalgalar yukarı ve aşağı doğru hareket etmeye başlar ve bu sayede de dalgadan bir enerji meydana gelir. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak bilinen bu kaynak oldukça yoğundur.  Dalgalardan meydana gelen …

Devamını Oku!

Hidroelektrik Enerjisinin Dezavantajları

Hidroelektrik yani HES’ler son dönemde dünya tarafından kullanılan enerji sistemleri olarak biliniyor ancak HES’lerin avantajları kadar dezavantajlarının da olduğunu söyleyebiliriz. Bu dezavantajlar ise insan yaşamını ciddi derece de etkileyecek olan bir güce sahip aşağıda bu dezavantajlar ise kısaca sizlere belirtilmiştir. Hidroelektrik santrallerinin yapımı için suya ihtiyaç var dolayısıyla bu santralin kurulmuş olduğu bölgedeki hayvanlarda ve bitkilerde yok etme gücüne sahip. …

Devamını Oku!

Jeotermal Enerji Kaynaklar İle Neler Yapılabilir?

Jeotermal enerjiden neler yapılabileceği konusunda bilgi vermeden önce ilk bilmemiz gereken şey bu enerji türünün nasıl meydana geldiğidir. Jeotermal enerji yer altında belli bir derinlikte birikmiş olan ısı tarafından oluşturulmuş sıcaklığın atmosferinde ortalama sıcaklığının üzerinde olan ve bu anlamda çevresinde bulunan suların ısınarak yeryüzüne çıkmasıdır. Jeotermal enerji için yer altındaki suyun çeşitli tuzlarla ve gazlarla birleştikten sonra yukarı doğru çıkan …

Devamını Oku!

Biyokütle Enerjisi Nedir?

Bu sorunun yanıtını vermeden önce biyokütle ya da biomass ne demektir bu sorunun yanıtını bularak başlamamız gerekiyor. Biyokütle Nedir? Biomass Nedir? Biyokütle bir türe ya da çeşitli türlerden oluşmuş olan bir topluma ait yaşayan organizmaların belli bir zaman içerisinde sahip oldukları kütleye denilmektedir. Eş anlamlı olarak tanımına bakacak olursak canlıkütle anlamına geliyor. Biyokütleyi iki çeşitte ele alabiliriz bunlardan birincisi bitkisel …

Devamını Oku!

Daha Temiz Buhar Enerjisi Mümkün mü?

Ülkemizde gelişmişlik yükseldikçe ve ekonomik değer artmaya başladıkça enerji ihtiyacının da yükseldiğini görüyoruz. Bu anlamda yeni enerji yatırımlarının mutlaka yapılması gerekiyor. bu durum yalnızca yerli enerji kaynaklarını kullanarak da sağlanamıyor. Evet, belki de ülkemizin coğrafi yapısı sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanımına olanak sağlayabilir ancak bu noktada yenilenebilir enerji ihtiyacının da artırılması noktasında fosil yakıtlara ihtiyaç aynı oranda …

Devamını Oku!

Yenilenebilir Enerji Neden Önemlidir?

Bu makalemizde yenilenebilir enerji konusuna değinmek istedik. Ancak yenilenebilir enerji denildiğinde bilmemiz gereken şeyin ne olduğunu tanımanın doğru olacağı görüşündeyim bu nedenle de yenilenebilir enerjinin tanımıyla başlayarak devam etmenin daha doğru olacağı görüşünü taşıyorum. YENiLENEBiLiR ENERJi NEDiR? Yenilenebilir enerji ve kaynakları, durmaksızın devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjiye denir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgârlar, akan …

Devamını Oku!

Neden Yenilenebilir Enerji?

Dünyada her geçen gün artan taşıt sayısı ve nüfusun aynı oranda çoğalması insanların ısınma ihtiyacından tutunda sanayinin büyümesine varıncaya kadar bir çok etkeni ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla burada önemli bir konu olan fosil yakıtları gündeme getirdi. Çünkü bu yakıt türünün giderek insanlığın ihtiyacını karşılayamadığı görülüyor. Günümüzde en çok kullanılan enerji kaynakları olarak kömür, linyit, benzin gibi yakıtlarında sürekli olarak kullanılıyor olması …

Devamını Oku!

Jeotermal Enerji

Jeotermal Enerji Jeotermal kelimesinin kökeni Yunanca geo(dünya) ve termal(ısı) kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Jeotermal enerji aslında dünyanın alt katmanlarında bulunmakta olan ve son derece önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul edilmekte olan bir çeşit termal enerjidir. Bu enerji kaynağı yüzlerce yıldır su ve yeryüzü ısıtmasında, tıbbi amaçlı tedavilerde ya da pişirme amaçlarıyla kullanılmaktadır. Jeotermal enerjinin aslında bilimsel olarak …

Devamını Oku!

Polat Holding’den Rüzgar Enerjisine Dev Yatırım!

Rüzgar enerjisine 1 milyar dolar yatırım yapan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, önümüzdeki 5 yılda 1 milyar dolarlık yeni yatırımla 1200 megavata ulaşacak! Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, 100 megavatlık kapasite artışı yatırımı süren Soma RES projesini Mayıs 2015’te bitirerek 240 megavat kurulu güce ulaşacaklarını, firma olarak Türkiye’nin işletmedeki en büyük rüzgar santrali olacaklarını ifade etti …

Devamını Oku!

Yeni Plastik Geri Dönüşüm Süreci Su tüketmiyor

Yeni Plastik Geri Dönüşüm Süreci Su tüketmiyor ve Maliyetleri Yarıya Düşürüyor Meksika merkezli Ak Inovex plastiği %90 oranında su tüketmeden geri dönüştürmeyi başarmıştı . Kalitede düşüş yaşamadan fiyatları yarıya düşüren işlemler geri dönüşüm pazarında devrim vasfında olabilmektedir . Polyester ve strafor gibi 500 yılda çözünen materyallerde bile uygulanabilen işlem atık toplama arazilerinde bile kullanılabilecek. Meksikalı siyasetçi ve fizikçi Marco Antonio …

Devamını Oku!

Yenilenebilir Enerji Nedir? Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi

Marmara Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR) Türkiye Başkanı Prof . Dr. Tanay Sıdkı Uyar: “Enerjide çözüm; enerjinin etkili tüketimi ve yüzde 100 yenilenebilir enerjidir. En oldukça başarılı ülke bu hedefe en önce ulaşan ülke olacaktır. Bununla Birlikte yenilenebilir enerji eşitlik, özgürlük , barış ve yerel istihdam sağlamaktadır.” Marmara Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı …

Devamını Oku!

Güneş Enerjisi ile Çalışan Sıcak Su Sistemleri

Ülkemizde yaygın olarak bilhassa bol güneş alan güney ve batı bölgelerinde kullanılan Güneş Enerjisi ile Çalışan sıcak su sistemleri, fotovoltaik başka bir deyişle güneş enerjisinden elektrik üreten güneş panellerinden çok daha çeşitli şekilde çalışırlar. Güneş ışınlarını faydalanarak sıcak su üreten sistemlerinin teorik olarak nasıl çalıştığını bir örnekle açıklayalım. Bir gölde sığ sular çoğunlukla derin sulardan daha sıcaktır. Bunun sebebi güneş …

Devamını Oku!

Fotovoltaik (solar) Sistemler ve Bileşenleri

Fotovoltaik sistemlerin güneş enerjisinden elektrik enerjisi ürettiğini bilmekteyiz. Ancak bu şekilde elektrik üretmek için yalnızca güneş panelleri yeteri kadar değildir. Bir fotovoltaik sistem güneş panelinin dışında birçok cihazın birlikte kullanılmasını gerektirir. Aşağıda bir fotovoltaik sistemde olması gerekli olan bileşenleri ve görevlerini görebilirsiniz. Güneş Panelleri: Fotovoltaik sistemi ana bileşenidir. Güneşten gelen enerjisi elektrik enerjisine çevirmekle görevlidirler. Bir güneş paneli seçerken aşağıdaki …

Devamını Oku!

Japonya’dan Yenilenebilir Enerji Hamlesi

Fukuşima nükleer kazasının sonrasında alternatif enerji teknolojilerine yönelen Japonya, yüzen güneş enerjisi santralleri ile senede 60 megawattlık kurulu güç elde etmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında 2015 senesinde güneşten elde edilecek enerjiyle 15 bin konutun senelik enerjisinin üretilmesi planlanıyor Güneş enerjisinden elektrik üretme kapasitesi 13.5 gigavat olan Japonya, bu rakamı 2020’de 48.8 gigavata çıkarmayı amaçlıyor . Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Öğretim …

Devamını Oku!

Boğaziçi Üniversitesi rüzgar enerjisine geçti

Boğaziçi Üniversitesi’nin Kilyos Sarıtepe Kampüsü’ne inşa ettiği rüzgar enerjisi santrali çalışmaya başladı. Santralde üretilen elektrik bütün kampüsün ihtiyacını karşılayacak. Projenin yaşama geçmesiyle beraber Kilyos Sarıtepe Kampüsü elektrik ihtiyacının hepsini kendi işlettiği rüzgar enerjisi santralinden karşılayan ilk üniversite kampüsü oldu . Konuyla alakalı üniversite kamuoyuna yapılmış olan ilanda “Üniversitemiz Yeşil Kampüs olma yolunda misal teşkil edecek bir aşamayı daha bitirirken , …

Devamını Oku!

Alternatif Enerjiler

Alternatif Enerjiler Nükleer Enerji Bazı ülkeler, elektrik üretmede, nükleer enerjiyi kullanılıyorlar. Bir nükleer santralin yatırım maliyeti çok yüksek . Üstelik bu enerji, yüksek teknolojiye ihtiyaç duyuyor. Bunlar aşılabilirse, elektriği çok ucuza üretebiliyor. Üstelik sera gazı yayılımı da oluşturmuyor. Ancak nükleer enerji üretimi tüm yeryüzünde çok tartışmalı. Bu enerji, vatandaşları korkutuyor. Bu enerjinin kullanımından oluşan radyoaktif atıkların idaresi tüm yeryüzünde kaygı …

Devamını Oku!

Peru 2 milyon Vatandaşına Güneş Enerjisi Sistemi Verecek

Peru Devleti 2milyon Yoksul Vatandaşına Ücretsiz Güneş Enerji Sistemi Verecek Güney Amerika’nın ve dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden Peru, 2016 senesi sonuna kadar ücretsiz ferdi güneş enerjisi yatırımları yapacak. Vatandaşının %95’ini elektrik enerjisi kullanıcısı yapmayı hedef alan Peru devleti aldığı hükümle güneş enerji sistemlerini aşırı yoksul kişilerin hanelerine kurmaya başladı. Cajamarca kısmında şu ana kadar 1601 güneş paneli kuran devlet …

Devamını Oku!
Araç çubuğuna atla