Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Solar Sistemler

Fotovoltaik (Güneş Enerjisi, Solar Enerji) Teknolojide enerji kaynağı olarak Güneş’ten gelen fotonlar vazife alır. Fotonlar,...
Güneş enerjisi sistemleri şebekeden bağımsız olarak çalıştıklarından dolayı bu konuda alım sırasında insanların maalesef hata...
Samsunlu mucit Mustafa Yiğit , ‘Solar enerjili tam bağımsız robot tabanca’ yaptı . Dünya Mucitleri...
UGS Enerji, Çin, Almanya ve Abd ile sınırlı olan güneş panelleri için hücre imalatını Gaziantep’e...
Yeryüzünde milyonlarca insanın hala elektriksiz ve cereyansız yaşamaya mahkum olduğunu ve bu bölgelerde yaşayanların geceleri...
Günümüzde fosil yakıtlar ile çalışan güç santrallerinin çoğu, bu yakıtları suyu buharlaştırmak için bir sıcaklık...
Ülkemizde yaygın olarak bilhassa bol güneş alan güney ve batı bölgelerinde kullanılan Güneş Enerjisi ile...
Fotovoltaik sistemlerin güneş enerjisinden elektrik enerjisi ürettiğini bilmekteyiz. Ancak bu şekilde elektrik üretmek için yalnızca...