Home » Jeotermal Enerji » Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji kaynağı hakkında detaylı bilgi

Jeotermal Enerji

Jeotermal Enerji

Jeotermal kelimesinin kökeni Yunanca geo(dünya) ve termal(ısı) kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır.

Jeotermal enerji aslında dünyanın alt katmanlarında bulunmakta olan ve son derece önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul edilmekte olan bir çeşit termal enerjidir. Bu enerji kaynağı yüzlerce yıldır su ve yeryüzü ısıtmasında, tıbbi amaçlı tedavilerde ya da pişirme amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Jeotermal enerjinin aslında bilimsel olarak tanımını yapmak gerekirse;

Jeotermal enerji:

Yerkabuğunun farklı katmanlarında ve derinliklerinde bulunmakta olan ve yeryüzündeki havzalardan beslenen sularla potansiyelini meydana getiren birikmiş ısının meydana getirmekte olduğu sıcaklıkları bölgesel olarak değişen ve bünyesinde daha çok erimiş mineral tuzlar ve veya gazlar içeren su ve buhardan oluşan bir hidrotermal kütledir. Yer altında bulunan bazı granit benzeri sert kayaların oluşturmuş olduğu sistemler de bünyelerinde su içermemelerine rağmen bir jeotermal enerji kaynağı olarak nitelendirilir. Bu kayalar herhangi bir akışkan içermemelerine karşı bazı teknik yöntem ve metotlarla ısısından yararlanılan, yerin derinliklerinde bulunan sıcak kuru kayalardır. En geniş anlamda yer kabuğunda depolanmakta olan ısıl enerji, jeotermal enerjiyi oluşturmaktadır.

Yerkürede bulunan termal rejimler kaynak tiplerine göre sınıflandırılmaktadır. Bunları sırasıyla listeleyecek olursak tıpkı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Hidrotermal enerji
  • Basınçlı yer altı enerjisi
  • Magma enerjisi
  • Sıcak kuru kaya
  • Yerküre enerjisi

Bunlar jeolojik süreçte yeraltında biri veya birkaç tanesi tarafından yeraltının farklı bölgelerinde ve kısımlarında yerküre konsantrasyonu olarak oluşurlar. Yerküre enerjisi yerkabuğuna yakın bölgelerde oluşan bir ısıl enerjidir. Genelde bu yenilenebilir enerji dünyanın farklı bölgelerinde mevcut olmakta ve endüstriyel ısı ihtiyaçlarımızı karşılamada yada konutların ısıtılması ve soğutulması ve sıcak su ihtiyaçlarımızı karşılamada kullanılır.

Jeotermal enerji kaynağı hakkında kelimenin kökenlerinden başlayarak hangi alanlarda faydalanıldığına kadar değinmeye çalıştık umarım sizler içinde faydalı bir yazı olmuştur.

İlgi Çekici!

Jeotermal Enerji Kaynaklar İle Neler Yapılabilir?

Jeotermal enerjiden neler yapılabileceği konusunda bilgi vermeden önce ilk bilmemiz gereken şey bu enerji türünün …

14 comments

  1. Jeotermal Enerji ve Çağatay Turgut begendim dedi.

  2. Melike Ayışık Jeotermal Enerji Çağatay Turgut çok güzel.

  3. Çağatay Turgut Mrb sayfanız vallaha güzel, tebrikler

  4. Jeotermal Enerji ve Çağatay Turgut begendim dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla