Home » Yenilenebilir Enerji » Yenilenebilir Enerji Çeşitlerini Anlatıyoruz!
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hangileridir

Yenilenebilir Enerji Çeşitlerini Anlatıyoruz!

Yenilenebilir enerji çeşitleri, Tabiatın sahip olduğu ve doğal olarak devamlı süren ve tekrarlanan doğal hareketlerinden meydana gelen enerji akışından ele geçirilen enerjilerdir. Başka bir tanım olarak; Yenilenebilir enerji kaynağının ürettiği enerji tükenimine eşit veya tükenme hızından daha çabuk biçimde kendini yenileyebilmesi halinde tanımlanabilir. Bu doğal kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir.

Fosil yakıtlar yenilenebilir enerji midir? Milyonlarca yıl süresince çürüyen bitki , hayvan, dinozor vb. canlılar ve basınç tesirinin birleşimi ile oluşmuştur. Oluşmaları epeyce uzunca bir zaman aldığı ve tüketimleri de çok daha çabuk biçimde gerçekleştiği için bu yakıtlar için kısa vadede yenilenebilir olarak adlandırılmazlar. Fosil yakıtlar, çok uzunca bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması neticesi yakın gelecekte tamamıyla tükenme tehlikesi ile karşın karşıyadır.Enerji tüketiminde dünya bu süratle tüketmeye devam ederse fosil yakıtların 50 yıl gibi kısa bir zamanda tükeneceği ile ilgili kritik öngörüler var.

Çevreye verdiklere zarara ek olarak geliyor olacak nesiller için enerji kaynağı olmaktan çıkacağı için gelecekte enerji ihtiyacını karşılamak için , tüm enerji aşamalarını daha sürdürülebilir bir duruma getirmek zaruri duruma gelmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Güneş Enerjisi

Güneş kaynaklı enerji güneşin çekirdeğindeki büyük patlamalarıyla füzyon olayından ileri gelen açığa çıkan enerjinin dünyamıza ulaşmasıyla ortaya çıkar . Bu ışınlar dünyaya kadar ulaşır. Bu ışınları Güneş Panelleri ismi verilen cihazlarla toplayarak sıcaklık ve elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle bu enerjiden faydalanırız. Kaynağı güneş olan bu enerjiyi ısınmak ve aydınlanmak için direk kullanmanın yakınında elektrik üretmek için de kullanılmaktadır.

Güneş enerjisi su ısıtmadan kamp fenerlerine pek çok alanda kullanılmaktadır. Etrafa hiçbir zararı olmayan güneş enerjisi yenilenebilir enerjiler içerisinde en enbaşta gelmektedir. Son senelerde güneş panellerinin artması ve maliyetlerinin düşmesiyle epeyce yaygın duruma gelmiştir.

Güneş Enerjisi Nedir?

Rüzgar Enerjisi Santrali
Rüzgar Enerjisi Santrali

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisinden enerji üretmek için rüzgar türbinlerinden yararlanmaktadır. Rüzgarın oluşumu da güneşe bağlıdır. Güneş kaynaklı dünyadaki kara ve denizlerdeki havanın genleşerek kütleler şeklinde hareket etmesinden ve hararet farklılıklarından olan basınçdan rüzgarlar oluşur. Yoğun biçimde rüzgar alan yerlere yerleştirilen rüzgar türbinlerinin hareketinden devamlı enerji üretip depolayarak cereyan enerjisi üretilmektedir.
Hem yatırım maliyetlerinin seneler içinde azalması , aynı zamanda teknolojik gelişmelerle rüzgarın çok daha tahmin edilebilir ve ölçülebilir duruma gelmesiyle rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları içinde en verimlilerinden bir tanesi olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

Rüzgar Enerjisi Nedir?

Jeotermal Enerji

Jeotermal kelimesinin anlamı; Jeo > Yer, Termal> Isı demektir. Yer altından kaynaklı ısı diyebiliriz. Yer altındaki magma tabakasındaki yüksek sıcaklıkla yeraltı sularının ısınmasıyla meydana gelen buhardan kullanarak buhar türbinleri hareketinden cereyan enerjisi elde edilir. Jeotermal sular tarih süresince kaplıca, hamam suyu olarak kullanılagelmiştir. Jeotermal Enerji, konut ve seraların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Kaplıca suları diye bildiğimiz sular da Jeotermal Enerji ile oluşmuş sulardır.

Jeotermal Enerji Nedir?

Köklüce Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES)
Köklüce Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES)

Hidroelektrik Enerjisi

Hidroelektrik enerjisi imalatı için akan suyun gücü kullanılır. Suyun akış gücü, bir akarsudan ele geçirilecek enerji miktarını belirler. Suyun akışının yarattığı kinetik enerji su kanalları aracılığıyla türbinlere iletilmesi ve suyun tübinlerin pervanelerini döndürmesiyle elektrik enerjisine dönüştürülür. Bilhassa yüksekliğin fazla meydana geldiği yerlerde suyun akış hızı da fazla olacağından buralar hidroelektrik enerji imalatı için idealdir.
Tüm öbür yenilenebilir enerji kaynakları gibi , sera gazı salınımı yaratmaması ve tabiatta yer alan kaynakları tüketmeden kullanmasıyla hidroelektrik enerjisi de dünyamıza zararı olmayan bir enerji türüdür.

Hidroelektrik Enerjisi

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisi, doğada olan tüm organik atıklardan üretilen enerji türüdür. bitkiler, otlar , yosunlar, hayvan gübreleri, ölü ağaçlar bu enerji için kaynaklar olarak kullanılırlar. Bitkilerin yakılması ya da hayvan atıklarının enerji imalatı için kullanılması biyokütle enerjisinin en geleneksel çeşitleridir. Hayvan atıklarıyla biyogaz, nebatlardan ise biyodizel de üretilmektedir.

İlgi Çekici!

Almanya, Yenilenebilir Enerji Kullananlara Para Ödedi !

Yenilenebilir enerji konusunda öncü olan Almanya, gelişmiş yenilenebilir teknolojisi ile üretim fazlası enerjiyi, yenilenebilir enerji …

8 comments

 1. Çağatay Turgut merhaba arkadaşlar siteniz inan ki mükemmel, linkedinde paylaştım

 2. Çağatay Turgut selamun aleyküm siteniz inan ki hayran bıraktı, şukuladım

 3. Siirt merkezden ben Gencay Mert. Selamın aleyküm paylaşımın inan ki hayran bıraktı, face de paylaştım 01-10-2017 02:26:04

 4. Hidroelektrik Enerji

  Yenilenebilir Enerji Çeşitlerini Anlatıyoruz! Düzce sevgilerle

 5. Yenilenebilir Enerji Çeşitlerini Anlatıyoruz! ne zaman pazartesi gününde Kerim Cabbar bu siteden okudum.

 6. Cüneyd Salim Yenilenebilir Enerji Çeşitlerini Anlatıyoruz! Çağatay Turgut çok güzel.

 7. Çağatay Turgut Selamlar paylaşımın vallaha billaha çok güzel, linkedinde paylaştım

 8. Sevil Serpil Kuzgun

  Artvin merkezden ben Sevil Serpil Kuzgun. Merhaba herkese paylaşımınız gerçekten mükemmel, saolun 10-04-2017 17:43:51

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla